به نظرم نمیشه عدالت رو رعایت کرد ، فکر میکنم که عدالت وقتی رعایت میشه که همه مثل هم باشند ، ولی توی این دنیایی که هیچ دوتایی مثل هم نیستند چه طور میشه به مردم برابر نگاه کرد،برای مثال یکی زحمتی کشیده و با سختی دوره هایی رفته و حالا شده رئیس (نه رئیس فامیلی و پارتی بازی) ، خب طبیعتا این شخص درآمدش بیشتر از کسانیه که خواستند حاشیه امن خودشون را حفظ کنند و هیچ ریسکی نکردند ، دراینجا نمیشه گفت که این شخص حق نفردیگر را ضایع کرده و باید حق را گرفت داد به حقدار (اشاره به همان سخنی که میگوید کنارهر کاخی کوخی هم هست)،اگر همه کاملا شبیه هم بودند و یکدفعه کسی جلوتر می افتاد میشد کاری کرد ، ولی نمیشه ثروت را از دست کسی که استعداد بیشتری دارد،زحمت بیشتری میکشد و یا کلا آدم بزرگیست درآورد!پس در بهترین حالت مانع ظلم میشیم در صورتی که همچنان هم فقیر داریم هم ثروتمند هم بسیار ثروتمند ! خیلی جالبه که از هرطرفی که بریم سراغ عدالت باز به همین وضعی که توی دنیا هست میرسیم با یک کمی شرایط بهتر...


,