شاید خیلی ها اینطوری هستند،لااقل من یکی که اینطوری ام،آکادمی را نمیبینم برای اینکه رای بدهم و انتخاب کنم و این حرفها ... فقط دلم میخواهد کمی اجرای زنده ببینم،راستش را اگر بخواهید خسته شده ام از این مدیاپلیر و کاام پلیر که دائم آهنگ ها و کلیپ های تصویری را بریزند توی هدفون و به خورد گوشم بدهند ، دوست دارم بنشینم با خانواده یک اجرای زنده که ممکن است خواننده هرلحظه آهنگش را خراب کند ببینم،واقعا برایم سخت است بروم این کنسرت هایی که خوانندگان ایرانیمان فقط توی مناطق آزاد کیش و قشم یا برج میلاد میگذارند و هزار جور اما و اگر، بگیر و نگیر و تاخیر و این حرفها دارد ، قدیم ها شجریان مجلسی داشت ، همای مجلسی داشت ولی حالا ... ، بیشتر از همه دوست دارم شب که میرسد یک گوشه ای همین خیابانهای اطراف یک نفری گیتاری دست بگیرد و بخواند ، حتی اگر شعرهایش تکراری باشد ، حتی اگر غلط بخواند و اصول ریز موسیقی هم نداند ، باورکنید خیلیها دوست دارند که بنشینند و گوش دهند و لذت ببرند ، یادش بخیر قدیمها بیشتر بودند کسانی که عصرها زیر پل خواجو میزدند زیر آواز سنتی و مردم رهگذر هم دورشان جمع میشدند و لذت میبردند و تا آخر شب هم کیفور بودند ، واقعا جای خالی این اجراهای زنده داخل شهرهایمان آدم را عذاب میدهد ، آکادمی جایش را نمیگیرد ، ولی تنها چیزیست که صدا را دستکاری نمیکنند و میتوانیم خواننده اش را هم ببینیم وقتی دارد می خواند...