همیشه وقتی کاری میخواهیم بکنیم میگوییم از سر ساعت 5 ، از فردا ، از شنبه . دلیلش هم همیشه این نیست که بخواهیم به عقب بیندازیم ، بیشتر دوست داریم که نقطه شروعمان یک جای خوب باشد که بدانیم از اینجا شروع کردیم . شاید هم دوست داریم راس ساعت ، اول یک روز یا هفته یا یک جای رُندی پیدا شود که قوت بخش کارمان باشد . ممکن است ادامه هم ندهیم کارمان را یا اصلا وسط راه بیخیالش شویم ، ولی این باعث نمیشود که دفعه بعد برای کاری دیگر نگوییم نقطه سرخط . شاید اصلا  از همان کودکی عادتمان داده اند که هر حرف جدیدی که خواستی بزنی باید از سرخط شروع کنی ، حالا کارهایمان هم همینطور شده است. جدا ازینکه چرا اینجور هستیم سال نو نقطه استارت خیلی خوبیست برای اینکه ادم خیلی کارهایی که دلش میخواهد بکند و پارسال نتوانسته را برود سراغش ، مثلا اینکه شب ها به جای شام سبزیجات بخورد ، یا روزی 10 دقیقه ورزش کند ، یا سعی کند آدم بهتری باشد  و هزار کار دیگری که وسط راه یادمان میرود ولی دوباره به این فکر می افتیم که از نو شروع کنیم. حالا هنوز 3 روز ازعید نگذشته دارم با خودم میگویم که بعضی کارها را باید از بعد از 13 شروع کرد ، به نظرم توی همین تعطیلات باید برنامه ای ریخت از کارهای خوب که روزانه انجامش بدهم ، هرچند که میانه راه فراموش شوند ...


,,