قانون جنگل که قوی ضعیف رو بخوره یه چیز طبیعیه ، نمیشه کاریش کرد ، چیزیه که غریزه هر جانداریه ، ولی از بین تمام جانداران سطح زمین فقط ما انسان ها هستیم که خوشمان می آید که یک حیوانی را بگیریم و ببندیم یک گوشه و ازاینکه اون گوشه ست واسه ما لذت ببریم،حالا اون حیوان بدبخت شاید قناری باشه،شاید کفتر یا ماهی توی آکواریوم،فکر نکنم هیچ کداممان شنیده باشیم که جناب شیر که سلطان جنگل است محض خوشی توله شیرهایش و صرفا جهت خوشی یه مشت خرگوش و آهو یا پرنده رو بگیره بزاره کنار خونه ش هرروز با توله هاش بهش سربزنه لذت ببره از اینکه اونا رو بسته ، وقتی هم مردند دوباره بره چندتا دیگه بگیره ، این خصوصیت ویژه ما انسانهاست ، کلا لذت میبریم ازینکه چیزی را یکجا حبس کنیم بعد بنشینیم و نگاهش کنیم . شاید در دوران تکاملی که داروین میگفت یکجایی نسل ما را میگرفتند و نگه میداشتند و حالا شده عقده ای که توی ژنتیکمان بلااستثنا هست و همه ازش لذت میبریم ... شاید هم همه مان بلااستثنا مریضیم،یک مریضی بدخیم روحی ...